Novinky

Nabídka fontu na Českých SPZ

Pro účely hobbystů, reklamistů či recesistů jsem překreslil, resp. překonstruoval font používaný na současných českých SPZ. Vzorek OpenType fontu obsahující znaky BANIK, číslice 0123 a mezeru si můžete pro vyzkoušení stáhnout zde. V případě zájmu o celou sadu 36ti znaků (A až Z, 0 až 9 a mezeru; znaky GQO a W se na českých SPZ nevyskytují, ale v sadě obsaženy jsou), ji nabízím za 290,‑ Kč. Stačí mě nejprve kontaktovat e-mailem (kontakt níže). Po uhrazení prostřednictvím bankovního převodu či prostřednictvím PayPalu font následně zašlu e-mailem i s fakturou, instrukcemi, jak písmo používat a tvarem státní poznávací značky 520×110 mm ve formátu PDF (vzorek níže). Případné další aktualizace písma zašlu automaticky zdarma. Konstruktivní připomínky k fontu samotnému vítány, na blbosti a trolling nereaguji.

 

Vzorek znaků ve fontu

znaky fontu

 

Vzor použití

Lehce poupravena kapitola o knihařském zpracování a posílání dat na osvit.

Tak takhle ne! Poznatky z praxe předtiskové přípravy na odstrašujících příkladech. Bude postupně přidáváno.

Jak snadno zmenšit nechutně velký PDF soubor?

Nejčastější chyby při přípravě tiskového PDF.

V položce tipy a triky jsem doplnil postup exportu tiskového PDF krok za krokem v programu Corel Draw.

Proč vznikly tyto stránky?

V roce 1991 jsem se omylem dostal k počítačové sazbě na počítačích Apple. Spoustu otázek, které jsem si v souvislosti s prací pokládal, jsem si musel i sám zodpovědět – nebyl tu nikdo, kdo by pomohl. V soukromé sféře již začínal vládnout konkurenční boj (a za informace se platí) a v postkomunistických tiskárnách si mysleli, že zbaštili všechnu moudrost, mají patent na rozum a vlastně konkurence je k ničemu a práci by měli dělat jedině a jedině oni – proto neporadí. S nástupem počítačů a rychlým rozvojem v soukromé sféře byl tento handycap poměrně rychle stažen a informace začaly proudit a sdílet se.

Nicméně – přestože dnes je spousta informací z oboru na dosah ruky, mám pocit, že zejména služebně mladší DTPáci a grafici, kteří již nepamatují pracné nošení ohromné spousty neprohlídnutelných dat (PS) na, z dnešního hlediska nízkokapacitních médiích (Bernoulli disk, SyQuest, Zip či Jazz…), spoléhají na vesmírnou univerzálnost formátu PDF, neomylnost moderních DTP programů a tryskovou rychlost Internetu. Kdyby si museli dát třikrát kolečko vlastní pracoviště – často vzdálené osvitové studio, navíc uhradit dvě zkažené sady separací na drahých filmech, myslím, že by rychle pochopili, jak data pro osvit efektivně a správně připravovat… Nejenom pro ně jsem sepsal tento souhrn détépáckých a pre-pressových mouder, neboť i mí zkušení vrstevníci (mě nevyjímaje) potřebují sem tam nějakou tu vědomost občerstvit či doplnit.

Ač doufám, že stránky poskytnou informace relevantní a srozumitelné, netroufám si tvrdit, že mám patent na rozum. Máte-li pocit, že je třeba provést korekci (třeba i korekturu), rozvedení jednotlivých témat či prostě máte podnět, oč byste chtěli stránky rozšířit (pouze z oboru, prosím :-)), neostýchejte se mě kontaktovat e-mailem na adrese zatepzavináčseznamtečkacz.

Peti Zeman, autor

Úvod – Jak to s tím PDF vůbec je?

Příprava PDF dokumentu pro tisk na ofsetových strojích není tak triviální, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je třeba si uvědomit, že není PDF jako PDF. PDF dokumenty se liší podle způsobu použití a tomu by měla být podřízena i jejich příprava. Aplikace bývají nejčastěji primárně nastaveny pro export do PDF pro kancelářské účely, umístění do www stránek, popř. pro posílání e-mailů, méně často pro archivací dokumentů, ale snad nikdy pro tvorbu tiskovin na ofsetových strojích.

Dva způsoby, jak vytvořit PDF pro ofsetový tisk

  1. PDF přes tiskový PS soubor
    Zatím stále spolehlivější metoda tvorby PDF dokumentu je přes tisk do tiskového PostScriptového souboru a následný převod do PDF prostřednictvím programu Adobe Acrobat Distiller se správně zvoleným profilem výstupu. Tyto profily pro Adobe Acrobat jsou v současnosti dodávány s aplikací, nebo jejich modifikace můžete získat na svém osvitovém pracovišti či v tiskárně.
  2. Exportem do PDF přímo z aplikace
    Mějte však na paměti, že i dnes ne každá aplikace (ač třeba PDF generovat umí) je schopna dokument generovat pro tisk zcela korektně. Často je to dáno nevhodným nastavením výstupu či prostě tím, že distilační engine aplikace něco neumí a udělá to přes nějaký (zpravidla špatný) oslí můstek, nebo si s nějakým objektem vůbec neporadí.

V obou případech je nutno mít na zřeteli dodržení nejdůležitějších principů pro správnou přípravu tisknutelného dokumentu. Tyto principy jsou popsány v odkazech menu na těchto stránkách.

Více o přípravě tiskových PDF a úpravě profilů pro Adobe Distiller se dočtete v publikacích nakladatelství Grafie CZ, s.r.o.