Jak efektivně připravit tiskovinu aneb od záměru k výsledku

Při dnešním trendu „samopřípravy“ tiskovin si jejich tvůrci poněkud neuvědomují, že v technologickém řetězci výroby by měli ve vlastním zájmu dodržovat alespoň základní pravidla. Pravda je ovšem taková, že naprosto není zájem je někde zjišťovat. Důsledky špatné přípravy tiskoviny pak vedou k jejímu zbytečnému prodražení, vysoké technologické pracnosti atp.

„Samopřípravařský“ vydavatel tiskoviny by měl hned od prvopočátku vědět, co vlastně chce s ohledem na technologii výroby. Dříve, než se pustí do samotné sazby by měl komunikovat s tiskárnou, v níž hodlá nechat tiskovinu zpracovat. Proč?

Zkrátka – nejste-li si jisti, ptejte se! Žádný učený z nebe nespadl. V tiskárnách rádi poradí už jenom z toho důvodu, že si následně ušetří spoustu problémů s něčím, co jim donesete jakože tiskový podklad.

Způsob dodání podkladů pro tisk

Data lze zpravidla dodávat osobně na CD, DVD, paměťových kartách, flashdiscích, e-mailem nebo přes FTP server. V současnosti raději zapomeňte na přenos dat přes diskety, Zip, Jazz či Bernoulliho disky. Tato média dnes patří spíš mezi raritní muzeálními exponáty a tiskárny nebo litografická pracoviště nemusí již mít příslušné mechaniky k dispozici. Vždy je při zadávání zakázky přinést maketu v měřítku!

Nevhodný způsob předávání dat je umisťování na vlastní FTP nebo web (dodavatel je pak musí stahovat sám a představte si, že krom stahování dat od spousty zákazníků má dělat i něco jiného) nebo různé webové úschovny, které bývají často vytížené nebo rychlostně omezené a tím pádem pomalé.